TV& VIDEO

mực nước sông

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An đang xuống

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An đang xuống

VTV.vn - Tình trạng ngập lụt ở Thanh Hóa, Nghệ An đã giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.