TV& VIDEO

mục tiêu 90-90-90

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2016

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2016

VTV.vn - Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 đã diễn ra tại nhiều địa phương trong ngày 1/12.