TV& VIDEO

Nam Định

Những phiên chợ “âm phủ” đặc biệt nhất Việt Nam

Những phiên chợ “âm phủ” đặc biệt nhất Việt Nam

VTV.vn - Do đặc thù của từng vùng miền, nhiều phiên chợ độc đáo cũng được hình thành, thể hiện nét văn hóa của người bản địa, trong đó có những phiên “chợ âm phủ" chỉ họp về đêm.