TV& VIDEO

nạn buôn người

Đạp xe gần 3.000 km kêu gọi chống nạn buôn người

Đạp xe gần 3.000 km kêu gọi chống nạn buôn người

VTV.vn - Tham gia hành trình chạy xe đạp đến nhiều vùng đất thuộc 2 nước Nepal và Ấn Độ mang tên "Chuyến du hành" này có 200 phụ nữ là những thành viên một nhóm Kung Fu.