TV& VIDEO

nạn tảo hôn

Trẻ em suy dinh dưỡng - hệ lụy từ nghèo đói

Trẻ em suy dinh dưỡng - hệ lụy từ nghèo đói

VTV.vn - Bên cạnh nạn tảo hôn, tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng cũng là vấn đề đáng lưu tâm và cần được cải thiện ở những vùng miền núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.