TV& VIDEO

nâng cao chất lượng dịch vụ

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt

VTV.vn - Thời gian gần đây, những đoàn tàu hỏa chất lượng cao đã dần được đưa vào khai thác. Chính vì vậy, việc đi lại của bà con sẽ ngày càng thuận lợi hơn.