TV& VIDEO

năng suất lao động

Chủ tịch SADO GROUP: “Tiên phong với công nghiệp 4.0 là xu hướng tất yếu”

Chủ tịch SADO GROUP: “Tiên phong với công nghiệp 4.0 là xu hướng tất yếu”

VTV.vn - Những doanh nghiệp có tầm nhìn như SADO GROUP đã “đi tắt, đón đầu” áp dụng công nghệ vào quản lý sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí mà lại tối ưu hóa năng suất sản xuất.