TV& VIDEO

nâng tuổi nghỉ hưu

Nâng tuổi nghỉ hưu - Cần có cơ sở nghiên cứu khoa học trước khi kết luận

Nâng tuổi nghỉ hưu - Cần có cơ sở nghiên cứu khoa học trước khi kết luận

VTV.vn - Theo chuyên gia nghiên lao động Đặng Như Lợi, việc nâng tuổi nghỉ hưu hay không cần phải có những nghiên cứu khoa học dựa trên thực tiễn của Việt Nam để kết luận.