TV& VIDEO

Não mô cầu

Kết quả xét nghiệm vụ 3 trẻ tử vong ở Cao Bằng

Kết quả xét nghiệm vụ 3 trẻ tử vong ở Cao Bằng

VTV.vn - Kết quả cho thấy, các mẫu bệnh phẩm âm tính với virus viêm não Nhật Bản B và vi khuẩn não mô cầu.