ném lựu đạn vào người đi đường

Giao diện thử nghiệm VTVLive