TV& VIDEO

ngà voi

Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán ngà voi

Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán ngà voi

VTV.vn - Công an Thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây buôn bán ngà voi số lượng lớn.