TV& VIDEO

Ngân hàng Phát triển châu Á

6 quốc gia họp chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6

6 quốc gia họp chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6

VTV.vn - Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận về chương trình nghị sự, nội dung các văn kiện sẽ trình các nhà lãnh đạo và các thu xếp về lễ tân, hậu cần, báo chí của Hội nghị GMS 6.