TV& VIDEO

Ngân hàng Phát triển châu Á

ADB luôn là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam

ADB luôn là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Việt Nam

VTV.vn - Việt Nam luôn coi ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu và có đóng góp quan trọng vào việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.