TV& VIDEO

Ngân hàng Thế giới

Tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ đạt 6,7%

Tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ đạt 6,7%

VTV.vn - Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay dự kiến đạt 6,7%, trong khi đó nhìn về trung hạn trong 2 năm tới, tăng trưởng sẽ ở mức 6,5%.