TV& VIDEO

ngập do triều cường

7 vị trí ngập do triều cường tại TP.HCM

7 vị trí ngập do triều cường tại TP.HCM

VTV.vn - Ngoài 40 vị trí ngập nước do mưa, tình trạng triều cường đang đe dọa 7 tuyến đường tại TP.HCM.