TV& VIDEO

ngày Boxing Day

Không khí Boxing Day tại các quốc gia trên thế giới

Không khí Boxing Day tại các quốc gia trên thế giới

VTV.vn - Đây là một ngày được rất nhiều người dân Anh, Australia, Canada... chờ đợi vì hàng loạt các cửa hàng sẽ giảm giá mạnh.