TV& VIDEO

Ngày trở về 2016

Ngày trở về 2016: Tìm đến những mảnh đất từng in dấu chân người Việt

Ngày trở về 2016: Tìm đến những mảnh đất từng in dấu chân người Việt

VTV.vn - Trong những nơi xa xôi và tưởng chừng như không thể đến trên thế giới, có những mảnh đất từng in dấu chân người Việt vô cùng rõ nét.