TV& VIDEO

nghệ thuật sắp đặt

Họa sĩ Ngô Xuân Bính và những thể nghiệm mới trong hội họa

Họa sĩ Ngô Xuân Bính và những thể nghiệm mới trong hội họa

VTV.vn - Cùng lắng nghe những chia sẻ của họa sĩ Ngô Xuân Bính về những thể nghiệm mới của ông trong triển lãm tranh "Du và dội" đang diễn ra tại Hà Nội.