TV& VIDEO

nghệ thuật sắp đặt

Singapore: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Thắp sáng màn đêm

Singapore: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Thắp sáng màn đêm

VTV.vn - Ngày 19/1, tại Singapore, Liên hoan Thắp sáng màn đêm - một liên hoan nghệ thuật công cộng lớn nhất trong năm đã bắt đầu diễn ra.