TV& VIDEO

nghi án hối lộ

Hơn 1/4 người dân châu Á phải hối lộ khi tham gia dịch vụ công

Hơn 1/4 người dân châu Á phải hối lộ khi tham gia dịch vụ công

VTV.vn - Hơn ¼ người dân sống trong khu vực châu Á, phải trả một khoản hối lộ khi cố gắng tham gia dịch vụ công.