TV& VIDEO

nghiện game online

Game online và những ảnh hưởng tới sức khỏe

Game online và những ảnh hưởng tới sức khỏe

VTV.vn - Nếu lạm dụng và không kiểm soát, người chơi trò chơi trực tuyến (game online) có thể tự biến mình thành người bệnh bởi tâm lý và sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.