TV& VIDEO

ngoại ngữ

Nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ vùng núi Yên Bái

Nỗ lực không ngừng của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ vùng núi Yên Bái

VTV.vn - Trong suốt 1 năm qua, các cô giáo dạy ngoại ngữ ở tỉnh miền núi Yên Bái đã dành những khoảng thời gian không đứng trên bục giảng để nỗ lực trau dồi, nâng cao chuyên môn.