ngoại ngữ

Tập trung vào Tiếng Anh là mục tiêu Đề án Ngoại ngữ 2020

Tập trung vào Tiếng Anh là mục tiêu Đề án Ngoại ngữ 2020

VTV.vn - Bộ GD - ĐT vừa có báo cáo về thực trạng và phương hướng triển khai đề án Ngoại ngữ 2020, trong đó nhấn mạnh sẽ tập trung chủ yếu vào tiếng Anh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive