TV& VIDEO

người nuôi cá

Quảng Trị: Sáng kiến nuôi cá lồng "chạy lũ"

Quảng Trị: Sáng kiến nuôi cá lồng "chạy lũ"

VTV.vn - Từ 2 năm trở lại đây, những người nuôi cá lồng bè ở Quảng Trị đã chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại từ sáng kiến cải tiến lồng bè.