TV& VIDEO

người sản xuất

Nông nghiệp "loay hoay" kết nối với người sản xuất

Nông nghiệp "loay hoay" kết nối với người sản xuất

VTV.vn - Chính doanh nghiệp là người sẽ kết nối nông dân đưa khoa học công nghệ vào để tăng khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi.