TV& VIDEO

người tham gia bảo hiểm y tế

Hà Nội đặt mục tiêu ít nhất 1.000 người tham gia BHYT cấp xã, phường

Hà Nội đặt mục tiêu ít nhất 1.000 người tham gia BHYT cấp xã, phường

VTV.vn - TP Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến ngày 30/11/2015, mỗi xã, phường trên địa bàn có ít nhất 1.000 người tham gia Bảo hiểm y tế.