Người trở về

Ký ức về một thời lửa đạn

Ký ức về một thời lửa đạn

VTV.vn - Họ đã và mãi là những người kể chuyện thiêng liêng và bi tráng nhất để thế hệ trẻ hôm nay thêm hiểu và thêm yêu đất nước của những người anh dũng nhất.