người Việt Nam ở nước ngoài

Văn hóa Phật giáo đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Văn hóa Phật giáo đối với người Việt Nam ở nước ngoài

VTV.vn - Văn hóa Phật giáo vốn ảnh hưởng rất sâu rộng đến đời sống của người Việt Nam, ngay cả với bà con kiều bào ta ở nước ngoài.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive