người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hà Tĩnh đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn

Hà Tĩnh đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn

VTV.vn - Với mục đích cung cấp hàng hóa chất lượng cho người dân ở địa bàn vùng nông thôn, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào đưa hàng Việt về nông thôn.