TV& VIDEO

người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Hà Tĩnh đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn

Hà Tĩnh đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn

VTV.vn - Với mục đích cung cấp hàng hóa chất lượng cho người dân ở địa bàn vùng nông thôn, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào đưa hàng Việt về nông thôn.