TV& VIDEO

người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Sôi nổi cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Sôi nổi cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

VTV.vn - Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã bước vào năm thứ 9. Sáng nay, tại Hà Nội, cuộc thi Sinh viên nhận diện hàng Việt Nam đã diễn ra hết sức sôi nổi.