nguồn thu ngân sách

Chính phủ sẽ hỗ trợ Bắc Kạn phát triển giao thông

Chính phủ sẽ hỗ trợ Bắc Kạn phát triển giao thông

VTV.vn - Chính phủ sẽ nỗ lực tìm nguồn vốn để hỗ trợ phát triển giao thông của tỉnh Bắc Kạn.