TV& VIDEO

nguyên thủ tướng

Tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

 Trong khuôn khổ chuyến thăm Chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có có các cuộc tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama Yukio; Chủ tịch Hãng Thông tấn Nikkei và chứng kiến Lễ ký một số văn bản hợp tác giữa các Bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.