TV& VIDEO

Nguyễn Văn Sơn

Hà Giang muốn thành trung tâm du lịch và trọng điểm quốc gia về dược liệu

Hà Giang muốn thành trung tâm du lịch và trọng điểm quốc gia về dược liệu

VTV.vn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết, sẽ từng bước xây dựng Hà Giang thành một trong những trung tâm du lịch và trọng điểm quốc gia về dược liệu.