TV& VIDEO

nhà đầu tư việt nam

Đầu tư EB-5 chỉ với 50.000 USD, nhà đầu tư được hỗ trợ tài chính đến 90%

Đầu tư EB-5 chỉ với 50.000 USD, nhà đầu tư được hỗ trợ tài chính đến 90%

VTV.vn - Công ty Orient & Pacific Việt Nam cùng Tập đoàn Behring đang triển khai chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt cho nhà đầu tư Việt Nam.