TV& VIDEO

nhà khoa học Việt Nam

Thử nghiệm thành công vật liệu chữa cháy mới

Thử nghiệm thành công vật liệu chữa cháy mới

VTV.vn - Một loại vật liệu mới, giúp dập tắt các đám cháy nhanh và hiệu quả hơn vừa được các nhà khoa học Việt Nam thử nghiệm thành công.