TV& VIDEO

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đảm bảo đầu vào cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đảm bảo đầu vào cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất

VTV.vn - Các đối tác sẽ cung cấp gần 60 loại dầu thô và dầu Azeri với số lượng 2-3 triệu thùng dầu/tháng theo từng giai đoạn.