nhà máy thủy điện

Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa thủy điện

Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa thủy điện

VTV.vn - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã Công điện cho một số nhà máy thủy điện phải mở cửa xả đáy từ 7h sáng ngày 18/8.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive