TV& VIDEO

nhà máy thủy điện

Quảng Nam: Các thủy điện kiểm soát xả lũ

Quảng Nam: Các thủy điện kiểm soát xả lũ

VTV.vn - Ban Chỉ đạo PCLB tỉnh Quảng Nam đã quyết định phối hợp với VNPT yêu cầu một số nhà máy thủy điện phải tuân thủ quy trình xả hồ, hạ cao trình để ứng phó với lũ.