TV& VIDEO

nhà máy xử lý chất thải

Hoàn thành 2 hạng mục khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hòn Rọ, Khánh Hòa

Hoàn thành 2 hạng mục khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác Hòn Rọ, Khánh Hòa

VTV.vn - Hai hạng mục chính khắc phục ô nhiễm môi trường ở bãi rác Hòn Rọ, thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành.