TV& VIDEO

nhà máy xử lý chất thải

Khánh Hòa: Nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở Ninh Hòa sắp đi vào hoạt động

Khánh Hòa: Nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở Ninh Hòa sắp đi vào hoạt động

VTV.vn - Các bộ ngành liên quan đã tích cực thực hiện quy trình đánh giá tác động môi trường của Nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.