TV& VIDEO

nhà sáng chế

Nông dân học hết lớp 5 sáng chế đủ các máy móc chế biến cà phê

Nông dân học hết lớp 5 sáng chế đủ các máy móc chế biến cà phê

VTV.vn - Một nông dân mới học hết lớp 5 ở Lâm Đồng đã sáng chế nhiều máy móc hữu ích phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.