TV& VIDEO

nhậm chức Tổng thống

Tân Tổng thống Hàn Quốc thành lập Chính phủ mới

Tân Tổng thống Hàn Quốc thành lập Chính phủ mới

VTV.vn - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thành lập Chính phủ mới.