TV& VIDEO

nhậm chức Tổng thống

Liberia: Đảng cầm quyền khai trừ Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf

Liberia: Đảng cầm quyền khai trừ Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf

VTV.vn - Đảng Thống nhất cầm quyền tại Liberia đã khai trừ Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf khỏi đảng này với cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017.