TV& VIDEO

nhập khẩu cá ngừ

Xuất khẩu cá ngừ sang Nhật Bản liên tục giảm

Xuất khẩu cá ngừ sang Nhật Bản liên tục giảm

VTV.vn - Từ năm 2013 cho đến nay, xuất khẩu cá ngừ sang Nhật Bản liên tục giảm.