nhiệt điện

Ấn Độ: Quang năng sẽ thay thế nhiệt điện vào năm 2027

Ấn Độ: Quang năng sẽ thay thế nhiệt điện vào năm 2027

VTV.vn - Dự kiến đến năm 2027, việc phát triển năng lượng Mặt Trời tại Ấn Độ sẽ vượt qua và có thể thay thế nhiệt điện.