TV& VIDEO

Nói không với thực phẩm bẩn

Thương hiệu cam Cao Phong lấy chất lượng làm gốc

Thương hiệu cam Cao Phong lấy chất lượng làm gốc

VTV.vn - Cam ở huyện Cao Phong được nhiều gia đình trồng theo tiêu chuẩn VietGap, đảm bảo về chất lượng và an toàn.