TV& VIDEO

Nói không với thực phẩm bẩn

Phát triển mô hình sản xuất rau mầm an toàn tại Bắc Giang

Phát triển mô hình sản xuất rau mầm an toàn tại Bắc Giang

VTV.vn - Rau mầm được trồng và sản xuất với quy trình đảm bảo an toàn tại phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.