TV& VIDEO

Nỗi lo Brexit

Nước Anh có thể đàm phán "chia tay" EU vào đầu năm 2017

Nước Anh có thể đàm phán "chia tay" EU vào đầu năm 2017

VTV.vn - Anh có thể bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc rời EU vào đầu năm 2017 nhưng EU đã sẵn sàng và có thể bắt đầu ngay.