TV& VIDEO

Nữ đại biểu Quốc hội

Việt - Lào thảo luận về vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội

Việt - Lào thảo luận về vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội

VTV.vn - Hôm nay (7/8), Hội thảo "Vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội" đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.