TV& VIDEO

Nước mắm Phú Quốc

Nước mắm Phú Quốc được công nhận là nghề truyền thống

Nước mắm Phú Quốc được công nhận là nghề truyền thống

VTV.vn - Nghề sản xuất, chế biến nước mắm Phú Quốc đã chính thức được công nhận là nghề truyền thống và làng nghề truyền thống.