TV& VIDEO

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Hàng chục cơ sở hấp cá xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Ninh Thuận

Hàng chục cơ sở hấp cá xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Ninh Thuận

VTV.vn - Tại một số địa phương của các huyện Thuận Nam, Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, hàng chục cơ sở chế biến, hấp cá đã xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nặng.