TV& VIDEO

Ô nhiễm môi trường

Tỷ lệ thu gom rác thải ở nông thôn chỉ đạt 50%

Tỷ lệ thu gom rác thải ở nông thôn chỉ đạt 50%

VTV.vn - Khoảng gần 40.000 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày ở khu vực nông thôn nhưng tỉ lệ thu gom mới chỉ đạt khoảng 50-60%.