TV& VIDEO

Ô nhiễm môi trường

Chính thức trình Quốc hội thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Chính thức trình Quốc hội thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Chính phủ, đọc Tờ trình về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.