TV& VIDEO

ô nhiễm rác thải

Phú Yên sẽ xử lý dứt điểm các khu tập kết rác ven các đầm, vịnh

Phú Yên sẽ xử lý dứt điểm các khu tập kết rác ven các đầm, vịnh

VTV.vn - Tỉnh Phú Yên kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng rác dồn ứ ở các khu tập kết ven đầm, vịnh để bảo vệ môi trường.