TV& VIDEO

ô nhiễm rác thải

Hà Giang: Chôn lấp số rác thải bị máy xúc đẩy xuống sông

Hà Giang: Chôn lấp số rác thải bị máy xúc đẩy xuống sông

VTV.vn - Chiều nay (23/7), chính quyền địa phương đã tiến hành chôn lấp số rác thải còn lại tại địa bàn xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang, để khắc phục hậu quả.