TV& VIDEO

Oceanbank

Công tác phòng, chống tham nhũng đang được tiến hành khẩn trương, quyết liệt

Công tác phòng, chống tham nhũng đang được tiến hành khẩn trương, quyết liệt

VTV.vn - Kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, Đảng đã kỷ luật không dưới 20 cán bộ cao cấp từ mức khiển trách trở lên.