TV& VIDEO

Origami

Nhật Bản: Muốn làm bác sĩ phải biết… gấp giấy

Nhật Bản: Muốn làm bác sĩ phải biết… gấp giấy

VTV.vn - Tại Nhật Bản, ngoài kỹ năng chuyên ngành, các sinh viên y khoa sẽ phải thể hiện khả năng qua các thao tác gấp giấy Origami truyền thống.