Parkinson

Tiểu đường làm tăng rủi ro mắc bệnh Parkinson

Tiểu đường làm tăng rủi ro mắc bệnh Parkinson

VTV.vn - Nghiên cứu mới cho thấy những người trưởng thành bị tiểu đường loại 2 có rủi ro mắc bệnh Parkinson tăng cao sau này trong đời, theo hãng tin IANS.