TV& VIDEO

phá sản

Quyền lợi người gửi tiền được đảm bảo khi ngân hàng phá sản

Quyền lợi người gửi tiền được đảm bảo khi ngân hàng phá sản

VTV.vn - Trong Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, quyền lợi của người gửi tiền vẫn sẽ được đảm bảo khi ngân hàng phá sản và được quy định rõ.