TV& VIDEO

phân bón giả

Nâng cao trách nhiệm quản lý phân bón tại địa phương

Nâng cao trách nhiệm quản lý phân bón tại địa phương

VTV.vn - Hội nghị phổ biến Nghị định 108 của Chính phủ về quản lý phân bón cho các tỉnh phía Nam vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại TP.HCM.