phân bón giả

Phân bón giả đang gây thiệt hại 2,6 tỷ USD mỗi năm

Phân bón giả đang gây thiệt hại 2,6 tỷ USD mỗi năm

VTV.vn - Theo số liệu của Bộ Công Thương, phân bón giả đang gây thiệt hại tới 2,6 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế.